Trygghet Förtroende Delaktighet.

 

I PASS-Team har vi dessa tre ledord för att hjälpa oss finna det vi anser är den bästa assistansen. Personlig assistans är meningen att vara just det. Personlig. Den ska också vara trygg. Därför slutar vi aldrig jobba för att behålla det förtroende vi byggt upp. Förtroendet att vi kan ge en delaktig och trygg assistans.

 

Välkommen till oss!

info@passteam.se

 
 
 

Vi svarar gärna på frågor!

Mejla oss, slå en signal eller kom helt enkelt på besök till något av våra kontor.