Hör gärna av dig med ett cv till ansokan@passteam.se. Vi söker alltid efter bra personal.


Som personlig assistent på PASS Team börjar man ofta som vikarie över sommaren eller med enstaka pass. Många ökar sedan på sitt engagemang till högre anställningsgrader.  
Några tips på vad som kan vara viktigt i rollen som personlig assistent:


• Du har körkort.

• Du är beredd att arbeta på varierande arbetstider.

• Att jobba i ett team kring en person och dennes liv innebär att man kan ställa upp och täcka upp arbetspass för varandra vid t ex sjukdom. Detta för att ha en kontinuitet för brukaren som alltid ska ha kända assistenter hos sig.

• Din flexibilitet och lyhördhet gör att du kan smälta in i familjer och i den enskildes varierande vardagsituationer.

• Integritet är en viktig del och man omfattas av tystnadsplikt i arbetet.

• Vissa uppdrag kan innebära att viss sjukvårdserfarenhet är meriterande, så du är gärna undersköterska.

• För att tillmötesgå alla brukares önskemål behöver vi både kvinnliga och manliga assistenter, i varierande åldrar och med varierande erfarenheter. Beskriv gärna dig själv och dina intressen.

Att vara personlig assistent handlar om att komplettera funktionsnedsättningen hos personer i behov av stöd. Du arbetar med att assistera en person med funktionsnedsättning att leva sitt liv på det sätt denne skulle gjort utan sin funktionsnedsättning. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) beskriver vilka som har den rätten. Försäkringskassan bedömer sedan via sina handläggare hur stort behovet är. 


Den som beviljats personlig assistans väljer själv en anordnare som utför uppdraget. Anordnaren är ibland en kommun, men kan också vara ett privat alternativ. PASS Team AB är en privat anordnare som funnits i Hälsingland sedan 1997. På PASS Team AB är det assistansanvändaren själv och dennes företrädare som avgör vem som arbetar som personlig assistent. Det betyder att personlig matchning är viktig. Varje  brukare har utifrån sina unika önskemål och behov förväntningar på hur assistansen och den personliga assistenten ska fungera.   Arbetet innebär assistans kring det vardagliga livet. Assistans är vanligt kring grundläggande behov som måltider, av- och påklädning, förflyttning och personlig hygien. Att sköta hemmet  och att laga mat ingår ofta i arbetsuppgifterna. Även på arbetsplatsen och i ett aktivt fritidsliv kan det behövas personlig assistans. Varje uppdrag är unikt och att vara mångsysslare kan vara en bra egenskap i jobbet som personlig assistent!