Verksamhetsidén

Verksamhetsidén är företagets vilja i relation till brukaren. Vårt övergripande åtagande gentemot samhället/brukaren/anhöriga. 

PASS-Team erbjuder ett komplett övertagande av den personliga assistansen. Vi gör det möjligt för personer som beviljats bistånd att leva ett bra liv. Hos oss är varje brukare med och bestämmer vem som skall utföra assistansen.

Vår verksamhet bygger på delaktighet, insyn och inflytande mellan brukare, assistent och företagsledning. Genom lyhördhet, flexibilitet och ett genuint intresse för individuella lösningar gör vi tillvaron så enkel och lättsam som möjligt för brukaren. Relationen och samspelet med brukaren är avgörande för att skapa trygghet. Vi är alltid beredda att lyssna, diskutera och tillsammans lösa de frågor som uppstår. 

PASS-Team genomsyras av en positiv och generös människo- och livssyn. Hos oss möts alla på ett öppet och generöst sätt. Tjänstvillighet och lättillgänglighet är viktiga delar i vårt dagliga arbete. Genom kontinuerlig utvärdering av vårt arbete med brukare och anhöriga samt kompetensutveckling för personalen utvecklar vi våra metoder för att kunna möta de behov våra brukare har idag och i framtiden. Vi är kända för att ha långsiktiga och hållfasta relationer till varje brukare.

 

Grunderna för PASS-Team AB:s arbetssätt

Människor utvecklas i samspel med andra. Den mänskliga kontakten är en förutsättning för att varje individ ska utvecklas och må bra. Det sker i en positiv, trygg miljö. Grunden för detta är ett förhållningssätt som präglas av respekt, tillit och ansvar. 

Våra brukare ställer mycket höga krav på oss vad gäller anpassning till de individuella behoven. Att individen får sina primära behov tillgodosedda utgör grunden för att människan ska känna trygghet och ha ett bra liv. Behovet av omsorg är beroende av individens förmåga. Vår förmåga att samspela med och förstå varje individ i omsorgssituationen blir avgörande för människans livskvalitet.  

Brukaren har rätt att bli bemött där hon/han befinner sig i sin situation.  Detta kräver intresse, engagemang och lyhördhet och är en ständig utmaning i PASS-Team verksamhet. 

PASS-Team säkerställer att varje brukare är informerade om vårt arbetssätt och hur det stödjer varje individ. Brukaren ska på ett enkelt sätt kunna fråga om sådant man funderar över eller inte förstår.  Brukare, assistenter och företagsledning träffas kontinuerligt för att samtala om brukarens nuvarande och framtida assistans.